CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شاخصهای تنوع زیستی گونه های گیاهی جزایر رودخانه کارون و مقایسه با حاشیه رود

عنوان مقاله: بررسی شاخصهای تنوع زیستی گونه های گیاهی جزایر رودخانه کارون و مقایسه با حاشیه رود
شناسه (COI) مقاله: ICECS01_137
منتشر شده در اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه رمضانی دامغانی - کارشناس ارشد محیط زیست
سیدمحسن حسینی - دانشیاردانشگاه تربیت مدرس مازندران نور
احسان صیاد - عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بهبهان

خلاصه مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی شاخصهای تنوع زیستی گونه های گیاهی جزایر رودخانه کارون درمقایسه با حاشیه رود انجام پذیرفت طی بررسی که انجام گرفت گیاهان موجود درقسمت های بالا دست و پایین دست تعدادی ازجزایر و حاشیه رودخانه کارون درمنطقه اهوا مورد شناسایی قرارگرفتند بدین منظور به روش تصادفی دربالا دست و پایین دست جزایر و حاشیه های نزدیک به جزایر قطعه نمونه های 100 مترمربعی انتخاب و گیاهان موجود درآن ثبت گردید سپس برای بررسی و مقایسه تنوع گونه ایهرکدام اززونه ازروش عددی تنوع و شاخصهای مربوطه و روشهای انالیز واریانس برای مقایسه کلی و ازمون دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد نتایج شاخصهای اماری نشان داد که شاخصهای غنا و تنوع و تراز زیستی پایین دست جزیره شماره 1 بیشترین میزان و بالا دست جزیره شماره 1 دارای کمترین میزان است نتایج مقایسه کلی میانگین ه وجود اختلاف درسطح زونهای موردنظر و نتایج ازمون دانکن نیز اختلاف متناوب و معنی دار زونهای بالا دست و پایین دست و حاشیه های نزدیک به جزایر را نشان میدهد.

کلمات کلیدی:
رودخانه کارون، جزیره، حاشیه، تنوع زیستی، شاخصهای تنوع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICECS01-ICECS01_137.html