CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله هزینه تغذیه بیمارستانها از طریق واگذاری به بخش خصوصی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 2012

عنوان مقاله: هزینه تغذیه بیمارستانها از طریق واگذاری به بخش خصوصی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 2012
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_002
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری یاری تموغه - دانشجوی دکتری مدیریتDBA سازمان مدیریت صنعتی سنندج و کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج، ایران
خالد محمدی - کارشناس ارشد امور پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران
سیف اله مرادی - دانشجوی دکتری مدیریتDBA سازمان مدیریت صنعتی سنندج و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج، ایران
فردین غریبی - کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ا

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه بررسی هزینه تغذیه بیمارستانها از طریق واذقذاری بقه بشقخ وصوصقی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 2112 انجام شده است. امروزه یکی از چالخ های مهم در ارائه خدمات بیمارستانی توجه به کیفیت سرویس های غذایی بیمارستانها می باشد. این پژوهش بصورت مقطعی بر روی هزینه های واحد تغذیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان ) 11 بیمارستان( در سال 2112 انجام ذردید.روش بررسی: جهت جمع آوری اطلاعات به اسناد و مدارک موجود در بیمارستانها و قرار دادها با شرکتهای طرف قرار داد ونیز آمار معاونت درمان دانشگاه مراجعه گردید. ابتدا هزینه و مقدار مصر تغذیه در سه وعده غذایی در سال 2112 به تفکیک بیمارستان بر اساس قرارداد منعقده به تفکیک وعده غذایی محاسبه و در چک لیست ثبت گردید. یافته ها: بیمارستانهای قدس ، توحید و بعثت در تعداد وعده صبحانه با تعداد تخت فعال و مصقو فاصله دارند. در وعده نهار بیمارستانهای سقز و بعثت فاصله قابل توجهی با تخت فعال دارند و در وعده شام بیمارستانهای بیجار ، بانه ، مریوان ،سقز و بعثت با تعداد تشت فعال فاصله دارند. یافته ها نشان داد که تفاوت قابل توجهی بقین قیمقت صبحانه ، نهار وشام در بیمارستانهای مشتلف استان کردستان وجود دارد. هزینه صبحانه در بیمارسقتان دهگلان کمترین قیمت 3011 ریال و دربیمارستان بعثت با 10911 ریال بالاترین قیمت را داشت. از نظر قیمت نهار حداقل 13111 ریال در بیمارستان دهگلان و حداکثر 30111 ریال در بیمارستان قروه بود. از نظر قیمت شام نیز حداقل 12911 ریال در بعثت و حداکثر 33211 ریال در 2/ بیجار بود . فاصله بین حداقل و حداکثر هزینه تغذیه در سه وعده غذایی بین بیمارستانهای مورد مطالعه زیاد و در حدود 0 برابر بود. نتیجهگیری: بطور کلی می توان گفت که در عقد قرار دادها ناهماهنگی در هزینه تغذیه بیمارستانها تحت پوشش دانشگاهعلوم پزشکی کردستان وجود دارد ، همچنین در بیمارستانهای بزرگ تفاوت بین وعده های قرارداد با مصرف شده وجود دارد.

کلمات کلیدی:
هزینه تغذیه، بیمارستان، علوم پزشکی کردستان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_002.html