CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ترکیبات شیمیایی سیلاژ ذرت عملآوری شده با اوره

عنوان مقاله: بررسی ترکیبات شیمیایی سیلاژ ذرت عملآوری شده با اوره
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_028
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

کمال شجاعیان - عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زابل
مرتضی اصغری مقدم - عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زابل
قاسم جلیلوند - عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زابل
مجتبی شهرکی - دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
غلات از نظر میزان پروتئین خام فقیرند برای افزایش پروتئین خام این گونه گیاهان، ترکیبات نیتروژندارغیر پروتئینی، منابع سودمندی هستند در این تحقیق علوفه ذرت تهیه شده به اندازههای 2 تا 3 سانتیمترقطعه قطعه شد و برای محاسبه وزن خشک، مقداری علوفه وزن (وزن تر) و در آون در دمای 105 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت خشک و توزین شد. از تفاضل وزن خشک با وزن تر، مقدار ماده خشکمحاسبه گردید سپس در درون سطلهای پلاستیکی با گنجایش 5 کیلو گرمی ریخته شد و مطابق باتیمارهای آزمایشی که عبارت بودند از: 1- علوفه ذرت بدون اورهT1/2-علوفه ذرت+0/5 درصد اوره t2/3-علوفه ذرت +0/75درصد اوره t3/4-علوفه ذرت +1درصد اوره t4 سیلوگردید و مقدار ماده خشک نمونه ها با استفاده از آون در حرارت 60 درجه سانتیگراد برای مدت 48 ساعت تعیین گردید و خاکستر خام با سوزاندن در کوره الکتریکی و درصد ماده آلی نمونه ها از اختلاف ماده خشک با خاکستر خام محاسبه گردید و همچنین اندازه گیری ازت به روش تیتراسیون بعد از تقطیر انجام شد و برای اندازه گیری میزان پروتئین، مقدار ازت کل در عدد ثابت6/25 ضرب گردید برای تعیین کربوهیدراتهای محلول در آب از نمونه های خشک شده استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای مختلف از نظر درصد ماده خشک تفاوت معنی داری نداشته و ماده خشک سیلاژها با افزایش میزان اوره کاهش یافت مقدارچربی خام در تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری را نشان نداد و میزانADF و NDFتیمارها با افزایش درصد اوره کاهش یافت بیشترین میزان کربوهیدرات مربوط به تیمار 1 با7/16درصد وکمترین میزان مربوط به تیمار 3 با 5/77درصد می باشد و بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود ندارد و همچنینpHگیاه ذرت سیلو شده، در بین تیمارها تفاوت معنی دار نشان داد و با افزایش سطح اوره افزایش یافت

کلمات کلیدی:
علوفه ذرت، اوره، سیلو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_028.html