CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه آسیا)

عنوان مقاله: بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه آسیا)
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_042
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

رسول رحمتی نودهی - دانشجوی دکتری منابع انسانی ، مدیرگروه بیمه دانشگاه جامع علمی کاربردی بانک تجارت
یوسف رحمتی نودهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات ، مرکز آموزش عالی راهبرد شمال- رشت
مریم حاجی قربانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

خلاصه مقاله:
مدیران سازمانها باید بر دانش خود به عنوان عامل رقابت پذیر تکیه نمایند. انباشت دانشی که در سازمانها به جهت تجربیات اجرای طرحها و کارهای متعدد وجود دارد، و دانشی که در نیروهای با تجربه وجود دارد، جایگزین با هیچپارامتر دیگری نیست. اکنون مدیریت سازمانها به دنبال آن هستند که چگونه بتوانند دانش ضمنی را که در سازمان وجود دارد را به سراسر سازمان منتقل نماید. این تحقیق تآثیر عناصر سازمانی روی توسعه مدیریت دانش را در بینفرهنگ سازمانی، » کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد بررسی قرار می دهد. جهت نیل به این هدف، پنج متغیر اصلی شناسایی و در برابر تولید دانش و » ساختار سازمانی، منابع انسانی، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت مدیران ارشد انتقال آن در سراسر سازمان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و دیگر روش های آمار توصیفی مورد شناسایی وآزمایش قرار گرفت. داده ها جمع آوری شده و براساس پاسخ های آزمودنی ها به پرسشنامه طراحی شده و نتایج بدست آمده، حاکی از وجود تآثیر مثبت و معنی دار بین تمامی فرضیه ها به جز متغیر ساختارسازمانی روی توسعه سیستممدیریت دانش که مختص به عنصر ساختار سازمانی است. بنابراین برای مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضروریست به منظور اجرای استراتژی مدیریت دانش، عناصری که نمایانگر یک تآثیر معناداری بین متغیرهای مورد آزمایش است. را مد نظر قرار دهند. از این رو ایجاد محیط مبتنی براعتماد شناسایی سخت افزارها و نرم افزارهای مدیریت دانش و انتخاب و ایجاد تیم مستعد تولید دانش در این شرکت از جمله پیشنهادات این پژوهش می باشند

کلمات کلیدی:
عناصر سازمانی،مدیریت دانش، شرکت سهامی بیمه آسیا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_042.html