CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات غلظتهای مختلف هورمونهای IBA و NAA بر ریشهزایی ریز قلمههای یک رقم تجاری Anthurium andreanum

عنوان مقاله: بررسی اثرات غلظتهای مختلف هورمونهای IBA و NAA بر ریشهزایی ریز قلمههای یک رقم تجاری Anthurium andreanum
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_055
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادی کیابی - استادیار گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فائزه چهره نورانی - دانشآموخته کارشناسی ارشد زیست گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سحر بهلولی - کارشناس موسسه بیوتکنولوژی شمال کشور رشت

خلاصه مقاله:
آنتوریومAnthurium andreanum گیاه زینتی و زیبا از خانواده شیپوریAraceae است که برای تولید گ لهای شاخه بریده پرورش داده میشود. روشهای سنتی ازدیاد آنتوریوم با استفاده از دانه چندان موفقیتآمیز و مقرونبه صرفه نمیباشد. اهمیت اقتصادی این گیاه در بازارهای جهانی به حدی است که لزوم استفاده از روشهای نوین برای تولید تجاری و انبوه آن را ضروری مینماید امروزه کشت در شرایط درون شیشه و ریز ازدیادی بهترین راهدستیابی به تعداد زیاد آنتوریوم با ساختار ژنتیکی یکسان است. در این پژوهش اثر 12 غلظت از دو تنظیم کننده رشدIBA و NAAبر ریشهزایی ریز قلمههای آنتوریوم حاصل از کشت درون شیشه مورد بررسی قرار گرفت آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادی با 12 تیمار و 5 تکرار در محیطMS با غلظت آگار 8٪ و ساکارز 3٪ صورت گرفت. صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزنتر و وزن خشک ریشه پس از 5 هفته مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی همه صفات مورد بررسی در سطح0/01 0 معنیدار بود. مقایسه میانگینها نشا ن داد محیط کشت0/1mg 1-NAA+ 2MG1-1 IBA)4 با تولید بیشترین تعداد ریشه ( 13 )، بالاترین وزنتر1/324gr و وزن خشک 0/147gr در ریشهزایی ریز قلم هها موثرترین محیط بود و محیط کشت شماره 9 mg.l- 1 NAA+0/25mg1-IBA x,طویل ترین ریشه ها 3/34 cm را ایجادنمود

کلمات کلیدی:
ریزازدیادی، ریشهزایی/Anthurium andreanum ، IBA ، NAA

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_055.html