CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت فضاهای شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی (نمونه موردی: محلات آخوند و مینودر قزوین)

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت فضاهای شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی (نمونه موردی: محلات آخوند و مینودر قزوین)
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_067
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام جعفرزاده جهرمی - مدرس برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور جهرم کارشناس ارشد شهرسازی
ثمینه بهادری جهرمی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مجید رحیمی - عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

خلاصه مقاله:
امروزه احساس امنیت به عنوان یکی از نیازهای روحی انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاهای شهری به شمار میرود و ازاهمیت ویژهای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است. تحقیق حاضر با هدفبررسی عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء امنیت فضاهای شهری در نظر دارد امنیت شهر قزوین را از دید شاخص های کالبدی مورد تحلیل قرار دهد. بدین منظور جهت گردآوری داده های تحقیق از طریق مشاهده و برداشت میدانی در یک بافت قدیم (محلهآخوند)و یک بافت جدید شهری(محله مینودر) قزوین صورت گرفته است و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزارآماریspssمورد بررسی قرار گرفته اند. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که طی آن از طریق پرسشنامه با نمونه گیری خوشه ای از 400 نفر در دو محله آخوند و مینودر اجرا شد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.

کلمات کلیدی:
کیفیت معابر، پوشش گیاهی، روشنایی، مبلمان شهری، محیط فیزیکی، امنیت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_067.html