CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش مدیریت دانش برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در شرکت های دانش بنیان کل استان مازندران

عنوان مقاله: بررسی نقش مدیریت دانش برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در شرکت های دانش بنیان کل استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_070
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومعلی سلیمیان - استاد یار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
پروین پرزیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
امروزه موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش و دارایی های دانشی خواهد بود .ظهور شرکت ها و سازمان هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بردانش و استفاده از اید هها، خلاقیت و نوآور یهاست، از واقعیت های دنیای کسب و کار جدید است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر شناسایی رابطه بین مدیریت دانش و ایجاد شرکت های دانش بنیان در استان مازندران است . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صاحبان کسب و کار دانش بنیان می باشد که این تعداد برابر با 76 نفر می باشد و براساس روش سرشماری استفاده شده است بر این اساس تعداد جامعه آماری و نمونه آماری با هم برابر می باشد و برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از نرم افزارspss استفاده کرده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق بین مولفه های مدیریت و ایجاد شرکت های دانش بنیان رابطه وجود داردو در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه گردیده است

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، شرکت های دانش بنیان، استان مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_070.html