CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تطبیقی ترویج مصرفگرایی اپراتورهای تلفن همراه

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی ترویج مصرفگرایی اپراتورهای تلفن همراه
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_086
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالرضا یاری - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
فردین شهبازی - مدرس دانشگاه پیام نور گروه حقوق

خلاصه مقاله:
برخی واژهها در یک نظام ارزش و درعینحال ممکن است در نظام دیگر ضد ارزش محسوب گردند، مصرف ومصرفگرایی ازجمله افعال و اعمالی است که میتواند در این مبحث بگنجد، مصرفگرایی که به جهت افزایش تولید مورد وثوقبرخی نظامهای اقتصادی است از دیدگاه برخی دیگر از نظامها به جهت اتلاف منابع و کفران نعمت، مورد نکوهش است، این مقاله ضمن بیان دیدگاهها و ویژگیها در نظام اسلامی و نظام سرمایهداری موضوع شیوه فعلی تبلیغ مصرفگرایی در حوزه کاربرد فناوری تلفن همراه در کشور را موردبررسی و تحلیل قرار داده و پس از تطبیق عملکرد فعلی اپراتورهای تلفن همراه بامعیارهای هریک از نظامهای اسلامی و سرمایهداری، مشخص میکند که وضعیت فعلی آنها با کدامیک از این نظامها سازگاری بیشتری داشته و تطابق آن با نظام فعلی حاکم بر جامعه ما در چه حدی هست در پایان و پس از نتیجهگیری، برای تغییر شرایط موجود پیشنهادهایی ارائه میگردد

کلمات کلیدی:
مصرف؛ مصرفگرایی؛ اسراف؛ نظام اسلامی؛ نظام سرمایهداری؛ تلفن همراه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_086.html