CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی صنایع شیر ایران در جهت کسب مزیت رقابتی

عنوان مقاله: طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی صنایع شیر ایران در جهت کسب مزیت رقابتی
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_087
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمدرضا پارسا - معاون طرح و برنامه شرکت پگاه منطقه یک و دانشجوی دکتری مدیریت کسبوکار گرایش مدیریت استراتژیک

خلاصه مقاله:
تدوین استراتژی مناسب و مهمتر از آن پیادهسازی مطلوب آن موجب ارتقاء اثربخش سازمان شده و رضایتخاطر ذینفعان را به طرق مختلف سبب میشود. شرکت صنایع شیر ایران باتوجه به تغییر و تحولات محیطی و گسترش رقابت بهویژه در بازارها و ورود شرکتهایمختلف داخلی و خارجی و محصولات متنوع و پیشرفت تکنولوژی و حفظ و رضایت مشتری برای پبشی افتادن از رقبا و افزایش سهمبازار باتوجه به مزیت رقابتی که دارد بایستی بهترین استراتژی بازاریابی را انتخاب نمایند. در این تحقیق در ابتدا برای تدوین استراتژیهای بازاریابی شرکت بازارگستر منطقه یک از رویکرد فرآیندی استفاده شد. درمرحله شروع بیانیه مأموریت و چشمانداز و ارزشهای سازمانتعیین گردید و براساس آن اهداف استرازیک بازاریابی شرکت و شایستگیهای محوری شرکت مشخص گردید و سپس در مرحله ورودیماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابت با تأکید بر بعد بازاریابی آورده شد و در این مرحله نقاطقوت و ضعف با بررسی عوامل درونی و فرصتها و تهدیدها با بررسی عوامل بیرونی مشخص گردید و برای انتخاب بهترینگزینهها پرسشنامههایی بین مدیران و کارشناسان تصمیمگیرنده توزیع شدند که پس از ارزیابی موردقضاوت قرار گرفتند. در مرحله مقایسه ، از طریق ماتریسSWOT ماتریس عوامل داخلی و خارجیIE و ماتریس استراتژی اصلیGSM موقعیت استراتژیک شرکت مشخص گردید و در مرحله تصمیمگیری با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمیQSPM جذابیت نسبی انواع استراتژیها مشخص است و با انطباق آن با اهداف استراتژیک بهترین استراتژیهای بازاریابی برای شرکت مشخص گردید و بهترین استراتژیها برای شرکت بازارگستر منطقه یک استراتژیهای هستند که در موقعیتWO قرار میگیرند و استراتژی ثبات کیفیت و ایجاد سیستم مدیریت بازاریابی و فروش شناسایی گردیددر مرحله بعد براساس تدوین نتیجه ای استراتژیهای بازاریابی ، گونهشناسی استراتژی بازاریابی براساس چرخه عمر شرکت صورت گرفت که با توجه به قرارگیری شرکت در مرحله بلوغ گونههای استراتژی در مرحله بلوغ برای حفظ سهم بازار استراتژی دژ و برای تمدید رشد فروش استراتژیهای نفوذ در بازار و افزایش میزان استفاده و استراتژی توسعهی بازار شناسایی گردید.

کلمات کلیدی:
استراتژی بازاریابی، مزیت رقابتی، نقاط مرجع، چرخه عمر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_087.html