CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارایه الگوی راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط SMEsاستان گیلان

عنوان مقاله: ارایه الگوی راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط SMEsاستان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_147
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده مریم ابراهیمی - سازمان مدیریت صنعتی، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار DBA
صاحب بدری - سازمان مدیریت صنعتی
سیدمسعود مرتضوی - شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

خلاصه مقاله:
بنگاههای کوچک و متوسط از جمله مؤثرترین عوامل در رشد و توسعه سیستمهای اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشوند. از این رو مورد توجه مسئولین و دولتمردان کشورها قرار گرفتهاند. در کشور ما با وجود اینکه بیش از 95 % کلواحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند، این بنگاهها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از کمبود شدیدی رنج میبرند. لذا در تحقیق حاضر به شناسایی راهبردهایی بمنظور توسعهصادرات در اینگونه بنگاهها و افزایش سهم رقابتپذیری آنها در بازار نسبت به بنگاههای بزرگ پرداخته شد. پس از بررسیپیشینه موضوع، تعدادی از راهبردها در قالب دو طبقه راهبردهای حمایتی دولت و راهبردهای درون بنگاهی شناسایی شدند. بمنظور محاسبه اهمیت و رتبهبندی هر یک از آنها پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی (مختص روشAHP و توزیع آنها در میان مدیران و خبرگان بنگاههای کوچک و متوسط استان گیلان، مشخص شد که از منظر صاحبنظران، در بخشراهبردهای حمایتی دولت به ترتیب توسعه خدمات بانکی، یکپارچهسازی بنگاهها، توسعه بیمههای صادراتی، توسعه زیر ساختها، و تسهیل قوانین و مقررات و در بخش راهبردهای درون بنگاهی توسعه بازارگرایی بنگاه، حمایت از بخش تحقیق و توسعه، توزیع تفکر استراتژیک در بنگاه، ارتباطات برون سازمانی، و ارتقاء مهارت و دانش نیروی انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر راهبردها برخوردارند

کلمات کلیدی:
بنگاههای کوچک و متوسط، راهبرد، توسعه صادرات، روشAHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_147.html