CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله توانمند سازی منابع انسانی و عملکرد نوآورانه

عنوان مقاله: توانمند سازی منابع انسانی و عملکرد نوآورانه
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_149
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

هدیه گلرخ صیقلان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران

خلاصه مقاله:
در زمان حاضر، به دلیل رقابت سازمانها با یکدیگر، توانمند ساختن کارکنان از ضرورت های هر سازمانی به شمار می رود. کارکنان توانمند عملکرد شغلی بالایی دارند، جایگاه واقعی خود را در سازمان پیدا کرده و به دنبال فرصتها هستند. از اثراتتوانمندسازی عملکرد نوآورانه است. این تحقیق که برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد است و به دنبال بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی با عملکرد نوآورانه در آموزش فنی و حرفهای استان گیلان بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی و از نوع قضاوتی تعداد 100 نفر از کارمندان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 100 پرسشنامه بین جامعه پخش گردیدکه 81 پرسشنامه بازگردانده شد که تطبیق این اعداد با جدول مورگان، حجم نمونه مناسب را تایید می کند. داده های لازم توسط ابزار پرسشنامه جمعآوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری همبستگی پیرسون و برای تست نرمال بودن دادهها از آرمون کلوموگروف- اسمیرونف استفاده شد؛ همچنین از آزمون فریدمن برای رتبهبندی تاثیر متغیرهای فرهنگ،خلاقیت و سبک رهبری استفاده شد. پس از توضیح کامل در مورد دو متغیر توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری، به اختصار در مورد روش تجزیه و تحلیل دادهها صحبت خواهد شد و در پایان بحث نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه میشوند

کلمات کلیدی:
توانمندسازی، عملکرد نوآورانه، نوآوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_149.html