CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_150
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا حسین پور - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رشت

خلاصه مقاله:
فرصت های سرمایه گذاری نشان دهندهی استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری و سودآوری هستند که مطالعه دقیق آن ها می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سهامداران شود. این پژوهش از داده های مربوط به 76 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی زمانی 1385 تا 1391 به منظور بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی استفاده نموده است. در این پژوهش برای سنجش فرصت های سرمایه گذاری از سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها و نسبت سود سهام به قیمت سهام و برای سنجشعملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی از نرم افزارEviews7 استفاده شده است. نتایج فرضیه ها نشان داد که بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها و نسبت سود سهام به قیمت سهام و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فرصت های سرمایه گذاری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت سود سهام به قیمت سهام، عملکردمالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_150.html