CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی چالشها و فرصتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه شهر الکترونیک در استان مازندران

عنوان مقاله: بررسی چالشها و فرصتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه شهر الکترونیک در استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_169
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه خزائی پول - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عسگر نیک نفس - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدمحمدرضا رئیس زاده - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
در جهان امروز، اطلاعات عامل اصلی و زیر بنایی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده است. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و هدف کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه شهرالکترونیک استان مازندران است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران دستگاه های اجرایی در سطح استان مازندران به تعداد 100نفر می باشند.برای دو گویه چالش ها و فرصتهای فناوری اطلاعات پرسشنامه ای با 20 سوال مطرح گردید که پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برابر 0,960 شده و نشان داد که در حد قابل قبولی است. و سایر نتایج حاصل از پرسشنامه باکمک نرم افزارspssو با استفاده از مدلAHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که، نشان می دهد موقعیت خاص استان مازندران و امکان تبدیل آن به درگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه شمال کشور از یک طرف و اما تکمیل نبودن زیرساختهای مورد نیاز و محدودیتهای مخابراتی از طرف دیگر موجب شده که شهرستان های استان مازندران هنوز الکترونیک نشده اند. در پایان پژوهش پیشنهاداتی در ارتباط با توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برا ی توسعه هر چه سریعتر ارائه گردیده است

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات، توسعه، شهر الکترونیک، مدلAHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_169.html