CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شاخص های سودمندی و اقتصادی کشت مخلوط تاخیری جو و ماش

عنوان مقاله: بررسی شاخص های سودمندی و اقتصادی کشت مخلوط تاخیری جو و ماش
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_212
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا غفاری مقدم - عضو هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
راضیه پورقاسمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه زابل
سمیه میرشکاری - عضو هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
کشت مخلوط یکی از راههای افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اقتصادی کشت مخلوط تاخیری جو و ماش و مقایسه آن با کشت خالص می باشد. به همین منظور طرح آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی پردیس جدید دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کشت در فواصل ردیف 01 سانتیمتر )کشت خالص 91 سانتیمتر و40سانتیمتر و 50سانتیمتر و 60سانتیمتر می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمارT1 فاصله کشت 91 سانتی متر( بود. بالا بودن شاخص های رقابتی نسبت برابری زمین و ضریب نسبی تراکم در همه تیمارها بیانگر سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی هر یک از دو گیاه می باشد و همچنین نشان می دهد که در تمام تیمارها ماش گیاه غالب می باشد و نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای اقتصادی سودمندی کشت مخلوط و شاخص مزیت پولی گویای سودمندی و مزیت اقتصادی کشت مخلوط جو و ماش در مقایسه با تک کشتی آنها می باشد. با استفاده از نتایج این آزمایش می توان گفت که روش کشت مخلوط بر روش کشت خالص جو و ماش برتری دارد.

کلمات کلیدی:
کشت مخلوط، شاخص رقابت، شاخص اقتصادی، جو، ماش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_212.html