CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر اسید فسفاتاز و اسیدیته محیط ریشهای بر جذب فسفر در گیاه سیر با حضور قارچ میکوریزا

عنوان مقاله: بررسی تأثیر اسید فسفاتاز و اسیدیته محیط ریشهای بر جذب فسفر در گیاه سیر با حضور قارچ میکوریزا
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_257
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نساء قره باغلی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
امروزه در کشاورزی پایدار استفاده از قارچهای میکوریز آربوسکولدارAM جهت بهبود رشد گیاه و تغذیه معدنی به خصوص فسفر جایگاه قابل ملاحظهای دارد. به منظور بررسی نحوهی تأثیر میکوریز بر جذب فسفر در گیاه سیر ، آزمایشی با سه سطح فسفر P و 2 P1 ،P0 به ترتیب صفرو0/125و0/25 میلی مولار و سه سطح قارچ M-بدونقارچ /M1+گلوموس موسه و M2+گلوموس اتونیکاتوم دربستر پرلیت و شرایط اتاق رشد صورت گرفت. اثر تلقیح با قارچ بر کاهشpH محیط ریشه مخصوصاً در شرایط کمبود فسفر 0/125 میلی مولار ملاحظه گردید و رشد بهتر گیاه و افزایش جذب فسفر مشهود بود. در مطالعه ای که به منظور ارزیابی تأثیر میکوریز بر جذب فسفر از منابع کم محلول (تری کلسیم فسفات) در سه سطح قارچ M-بدونقارچ M1+گلوموس موسه و M2+ گلوموس اتونیکاتوم در بستر پرلیت و شرایط اتاق رشد انجام شد، مشاهده گردید که گیاهان میکوریزی میتوانند از منابع کم محلول فسفر استفاده کنند. فعالیت اسید فسفاتاز در گیاهان میکوریزی نسبت به گیاهان غیر میکوریزی بیشتر بود. همچنین بررسی pHدرریزوسفر نشان داد که گیاهان میکوریزی دارایpH کمتری در محیط ریشه نسبت به گیاهان غیر میکوریزی هستند. تأثیرات القایی میکوریز بر مورفولوژی ریشه وpH محیط ریشه میتواند از اثرات غیر مستقیم قارچهایAM در انحلال و جذب فسفر باشد. با توجه به نتایج حاصله ضرورت کاهش مصرف کودهای فسفاتی به منظور افزایش کارایی قارچهایAM برای کشت سیر پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی:
فسفر، میکوریزآربوسکول دار، فسفاتاز/Ph ریزوسفر، سیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_257.html