CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر در استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مطلوب در بخش دولتی دستگاههای اجرایی استان گیلان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر در استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مطلوب در بخش دولتی دستگاههای اجرایی استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_314
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی ایوب خواه - گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
سینا خردیار - گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

خلاصه مقاله:
استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مطلوب در بخش دولتی بسیار با اهمیت است. چرا که موفقیت در اجرای برنامهها واثربخشی و کارایی سازمانها بستگی به برقراری نظام کنترل دارد. کنترل عبارت است از آگاهی از آن چه که رخ میدهد درمقایسه با آن چه که از قبل تعیین شده است. مدیران بخشهای دولتی دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از بحران، رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از اختلاس و سوء استفاده کارکنان، تامین اطمینان نسبی از دستیابی به اهداف پیشبینی شده،حسن اجرای فعالیتها در کلیه زمینهها و همچنین حفاظت از داراییها باید نسبت به استقرار و اجرای کنترلهای داخلیمطلوب اقدام نمایند. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مطلوب در بخش دولتی دستگاههای اجرایی استان گیلان میباشد روش پژوهش در این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از جنبه هدف کاربردی می باشد.این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی بوده که هر یک از فرضیههای اصلی، از دو فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از مورد تائید قرار گرفتن کلیه فرضیهها میباشد. به عبارتی نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مربوط به فرضیه نیروی انسانی که شامل عامل نوع استخدام کارکنان رسمیغیر رسمی و عامل نیروی انسانی با تجربه و متخصص بوده وعوامل مربوط به فرضیه فعالیتهای کنترلی نیز که شامل عامل تعدد و شفافیت قوانین و مقررات و عامل ارتقاء سطح آگاهی و مشارکت کارکنان بوده است در استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مطلوب در بخش دولتی دستگاههای اجرایی موثر هستند. قابل توجه است که به ترتیب عوامل نیروی انسانی با تجربه و متخصص ارتقاء سطح آگاهی و مشارکت کارکنان تعدد و شفافیت مقررات نوع استخدام کارکنان در استقرار و اجرای کنترلهای داخلی موثر هستند.

کلمات کلیدی:
کنترلهای داخلی، دستگاههای اجرایی دولتی، حسابرس دیوان محاسبات، بازرس سازمان بازرسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_314.html