CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه ترکیب جمعیتی فیتوپلانکتون استخر و میزان هضم آن توسط بچه ماهیان فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix

عنوان مقاله: مطالعه ترکیب جمعیتی فیتوپلانکتون استخر و میزان هضم آن توسط بچه ماهیان فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_358
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سادات تهامی - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-بخش اکولوژی
حوریه یونسی پور - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
علیرضا کیهان ثانی - پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

خلاصه مقاله:
جهت بررسی تغذیه بچه ماهیان فیتوفاگ در استخر های پرورشی، همزمان با شروع فصل گرما و پرورش بچه ماهیان فیتوفاگ، با 3 گرمی از استخر پرورش ماهیان گرم آبی - هدف شناسایی ترکیب گونه ای پلانکتونی استخرها و محتویات روده، بچه ماهیان 6واقع در استانهای مازندران و گلستان صید شدند و سپس توسط فرمالین فیکس و به آزمایشگاه پلانکتون شناسی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انتقال داده شدند. فیتوپلانکتون های مشاهده شده در آب استخر های مورد مطالعه مجموعا 94 گونه از 5 گروهChlorophyta30 گونه و Cyanophyta17گونه Bacillariophyta34گونه 9Euglenophytaگونه و 4Pyrophytaگونه) بوده است. طبق مطالعات انجام شده تفاوتهای اساسی در هضم غذایی ماهیان فیلتر کننده بر اساس انواع غذاهای ذکر شده در بالا وجود داشته و بیشترین اختلاف در هضم فیتوپلانکتون های شاخه Bacillariophyta مشاهده شد و علیرغم این که شاخه Bacillariophyta تنها 10 % از تراکم فیتوپلانکتون های آب استخر را تشکیل می دادند ولی بیشترین درصد هضم ( 36 %) به این شاخه تعلق داشت و 56 % تراکم فیتوپلانکتون های ابتدای روده و 20 % فیتوپلانکتون های انتهای روده به این شاخه تعلق داشتند که نشان دهنده هضم کمتر این شاخه ها می باشد و این در حالی است که شاخه Cyanophyta بیشترین تراکم را در آب استخرهای مورد مطالعه داشت ( 8442985 عدد در متر مکعب). شاخه Pyrophyta در آب استخر به مقدار 11300 عدد در متر مکعب مشاهده شد، ول ی در روده بجه ماهیان مورد مطالعه گونه ای ازPyrophyta مشاهده نشد . مقایسه فراوانی فیتوپلانکتونهای استخر و محتویات روده با آزمون مربع کای نشان میدهد که اختلاف بین فراوانی فیتوپلانکتونهای استخر و ابتدای روده و نیز اختلاف بین فراوانی فیتوپلانکتونهای محتویات ابتدای روده و انتهای روده اختلاف معنیداری را نشان میدهد. پیشنهاد می گردد که مطالعات بیشتری روی جگونگی کوددهی و نسبت استفاده از کودها در جهت غنی تر نمودن آب استخر از فیتوپلانکتونهای راحت هضم تر صورت گیرد تا بتوان بازدهی بیشتری در پرورش ماهیان فیتوفاگ داشت

کلمات کلیدی:
ماهی فیتوفاگ.تغذیه/Pyrophyta، Cyanophyta، Bacillariophyta، Chlorophyta.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_358.html