CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی متغیرهای سازمانی موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردتئوری مجموعه های راف

عنوان مقاله: بررسی متغیرهای سازمانی موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردتئوری مجموعه های راف
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_371
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد قزل ایاغ - عضو هیات علمی بخش آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
حمید اکاتی - دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، ایران
مصطفی پارسامقدم - دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه امروزه مهمترین دارایی اغلب سازمان ها، مشتریان آن ها هستند، امروزه مدیریت ارتباط با مشتری گامی موثر برای نیل به کامیابی و موفقیت در کار و فعالیت، تامین رضایت مشتریان، افزایشروحیه کاری پرسنل و نهایتا کسب و تحصیل سود و منفعت بیشتر برای یک موسسه مالی یا بازرگانی می باشد. عوامل متعددی وجود دارند که در ارتباط با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری موثر می باشندکه در تحقیق حاضر به متغیرهایی از جمله: کارکنان، رهبری و ساختار سازمانی که از ابعاد اصلی در نظر گرفته شده برای متغیرهای سازمانی هستند پرداخته شده است. بدین منظور در تحقیق حاضر پس ازبیان مفهوم متغیرهای سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری، به منظور بررسی نقش کلیدی متغیر های سازمانی به عنوان عامل تعیین کننده در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن میزانموفقیت این متغیر به عنوان صفت تصمیم گیری و در نظر گرفتن ویژگی های وضعیت مختلف و حالات متصور برای آن ها، با استفاده از نرم افزارRose2 تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق مدیران و کارشناسان بانک ملی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه می باشد. با مقایسه تفاوت های بین موارد مختلف، مجموعه قوانین تولید شد تا میزان تاثیر هریک ازمتغیرهای سازمانی بر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را بیان کند. که هر قانون در این پژوهش، بیان روابط بین ویژگی های شرطی با ویژگی های تصمیم گیری می باشد

کلمات کلیدی:
تئوری مجموعه های راف، سامانه اطلاعات، طبقه بندی راف، متغیرهای سازمانی، مجموعه های تقریب، مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_371.html