CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار با تعهد سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار با تعهد سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0043
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد ضیاءالدینی - استادیار و عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.
سوده حسنی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)منابع انسانی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

خلاصه مقاله:
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار با تعهد سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان را می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان که تعداد آنها 1373 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران231 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری دو پرسش نامه می باشد. پرسشنامه بی نزاکتی در محیط کار که توسط محقق طراحی و ساخته شده و روایی و پایایی آن به ترتیب 92 صدم و 94 صدم بدست آمده است. برای سنجشتعهد سازمانی از پرسشنامه با روایی 89 صدم و پایایی 74 صدم استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شده است. کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص می گردد که بین بی نزاکتی در محیط کاری با تعهد سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، پیشنهاد می گردد، تا شرایطی فراهم گردد که کارکنان بیشتر با یکدیگر رابطه داشته و از انتشار اطلاعات غلط،بدگویی و تجاوز به حریم خصوصی یکدیگر پرهیز کرده تا با ایجاد محیطی امن و آرام به سازمان وفادار مانده و متعهد باشند.

کلمات کلیدی:
بی نزاکتی،بی نزاکتی در محیط کار، تعهد،تعهد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0043.html