CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب قطعه ساز با رویکرد MCDMو بررسی میزان تأثیر آنها بر یکدیگر با استفاده از DEMATEL

عنوان مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب قطعه ساز با رویکرد MCDMو بررسی میزان تأثیر آنها بر یکدیگر با استفاده از DEMATEL
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0104
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی تیموری - مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها بدنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند.به همین منظور بسیاری از شرکتها از خدمات سایر شرکتها )تأمین کنندگان( بهره می گیرندتا از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشیده و در عین حال هزینه های خود را کاهش دهند. صنعت خودرویکشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا برونسپاری فعالیتها در این صنعت نیز از اهمیت بالاییبرخوردار است.به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در رابطه با فرآیندهای خرید و تأمین بسیار مهمبوده و در عملکرد موفق شرکتها در صنعت تأثیر بسزایی دارند. با توجه به موارد فوق الذکر، اخذچنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.بازار فعلی نیازمند مدل ها و روش های تصمیم گیری است که با توجه به ناکافی بودن اطلاعات، قادر به ارائه خروجی مناسب باشد.در صنعت خودرو، مسأله شناسایی و انتخاب قطعه سازان همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بههمین خاطر تصمیمات درست در این رابطه عامل مهمی برای موفقیت و کارایی فرآیند خرید و تأمین خواهد بود. اخذ تصمیمات بهینه نیازمند مدل ها و روش هایی کارا برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی تأمین کنندگان می باشد. جهت ارزیابی تأمین کنندگان، لازم است معیارها و فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شوند که در واقع داده های ورودی برای ارزیابی می باشند و خروجی آنها نیز رتبه بندیتأمین کنندگان خواهد بود. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع ، معیارهای پیشنهادی برای امر انتخاب تأمینکنندگان شناسایی شدند.سپس شاخص های استخراج شده از ادبیات تحقیق، جهت تأیید خبرگان برایتعیین اهمیت و ضرورت آنها در انتخاب تأمین کننده در بین متخصصان مورد نظر توزیع گردید.درگام بعد تعداد ده شاخص به عنوان شاخص های نهایی جهت ارزیابی قطعه ساز در صنعت خودروانتخاب شدند.پس از جمع آوری داده های اولیه و ثانویه تحقیق جهت اندازه گیری ، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیارهو DEMATEL به ترتیب ابتدا به رتبه بندی شاخص ها و سپس به بررسی میزان شدت تأثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر پرداخته شد.

کلمات کلیدی:
زنجیره تأمین 1 ، مدیریت زنجیره تأمین 2 ، تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، تصمیم گیری گروهی، تکنیک DEMATEL

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0104.html