CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی، ارزیابی عوامل مؤثر بر واکنش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه از دیدگاه تئوری هنجار اجتماعی

عنوان مقاله: بررسی، ارزیابی عوامل مؤثر بر واکنش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه از دیدگاه تئوری هنجار اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0264
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیاوش رومانی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
غلامرضا کرمیان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حمید کرمیان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

خلاصه مقاله:
در سال های اخیر تعداد مشترکان تلفن همراه در دنیا به مرز 401 میلیارد نفر رسیده است. این موضوع می تواند برای بازار پایان حرفه ای امروزه فرصت خوبی محسوب شود تا از طریق تبلیغات تلفن همراه با هزینه کم تر و راحتی بیشتر نسبت به سایر روش های تبلیغاتی، مشتریان را به سمت کالاها و خدمات خود سوق دهند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه می باشد که تعداد آن ها 2600 نفر است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی که به توصیف و بررسی خواسته ها و انتظارات مشتریان می پردازد می باشد. حجم نمونه مورد نظر طبق جدول کرجسی و مورگان، 335 نفر می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی قضاوتی استفاده شده است. جهت انجام پایانی در این تحقیق، از روش سازگاری درونی استفاده شده که میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی و برای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه بالاتر از 0/7 گزارش شد که حاکی از تایید پایانی پرسشنامه تحقیق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS statistics17 استفاده شد. در نهایت مشخص شد که : انواع سوء تفاهم ها بر درک سودمندی از تبلیغات تلفن همراه تاثیر گذار است، همچنین درک سودمندی مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه تاثیر مثبت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه دارد، در حالیکه درک سهولت استفاده از تبلیغات تلفن همراه بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه تاثیر گذار نمی باشد. در نهایت نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه تاثیر مثبت بر قصد مصرف کنندگان به پذیرش تبلیغات تلفن همراه می گذارد.

کلمات کلیدی:
درک سودمندی، درک سهولت، تبلیغات تلفن همراه، هنجار اجتماعی، نگرش مصرف کنندگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0264.html