CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتر ( CRM)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتر ( CRM)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0286
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد ضیاالدینی - استادیار ،عضو هیات علمی و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
ایمان لک زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

خلاصه مقاله:
هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک صادرات کرمان می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک صادرات شهر کرمان به تعداد 187 نفر بوده اند که تعداد 126 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری و مدیریت ارتباط با مشتری که روایی این پرسشنامه ها به تحقیقات قبلی استناد شده است و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، 0/918 و 0/836 به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های پیرسون، اسپیرمن استفاده شد،همچنین داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری ومدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه مشتری ،مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0286.html