CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثربخشی مدل امنیت سیستم های اطلاعاتی در انواع سازمان

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی مدل امنیت سیستم های اطلاعاتی در انواع سازمان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0298
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهشید سیفی کار جیهونی - دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین
ناصر حمیدی - استادیارگروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرش حسن پور - دانش آموخته کارشناسی ارشد،رشته مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

خلاصه مقاله:
با توسعه روزافزون اطلاعات ،یکی ازچالش های مهم برای بسیاری از سازمان ها ،امنیت سیستم های اطلاعاتی است.کارشناسان فناوری اطلاعات همواره با این پرسش مواجهند که علل بروز مشکلات امنیتی در یک سیستم اطلاعاتی چیست و چگونه می توان بطور سیستماتیک در جهت ایجاد ونگهداری ایمن زیرساخت فناوری اطلاعات و منابع موجود قدم برداشت.در این پژوهش سازمان های تحقیقاتی، بازرگانی، تولیدی ،مشاوره ای و خدماتی در اثربخشی مدل امنیت اطلاعات رتبه بندی می شوند. متدولوژی این مطالعه ترکیبی از تکنیک های کیفی و کمی تحقیق است.از طریق تکنیک های کیفی و بررسی ادبیات موضوع ،متغیرهای کلیدی اثرگذار بر امنیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شدند،سپس با توجه به مدل مفهومی پژوهش، پرسشنامه طراحی شده و نسبت به جمع آوری داده ها از طریق خبرگان اقدام گردید.پس از آن از طریق روشAHP داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند و طبق آن رتبه بندی میزان اثربخشی مدل امنیت اطلاعات درانواع سازمان ارائه شد.

کلمات کلیدی:
امنیت،سیستم های اطلاعاتی،اثربخشی امنیت، عوامل سازمان، معیارهای بازدارنده،معیارهای پیشگیرانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0298.html