CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین رابطه بین هوش معنوی با شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

عنوان مقاله: تعیین رابطه بین هوش معنوی با شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0469
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید سجاد حسینی مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی محمد فاضلی - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
نصراله محسنی تنکابنی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مهران مختاری بایع کلایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت و روان را به خود جلب کرده است، رشد هوش معنوی می تواند پایه و مبنایی برای زندگی بهتر و هماهنگ تر برای همه باشد. پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین هوش معنوی باشادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه 1392- 1391 به تعداد 754 نفر و حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان، حدود 260 نفر( 45 نفر مرد و 215 نفر زن) می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است، پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (محاسبه شاخص های گرایش به مرکز(میانگین) و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون و t مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری ١٩ SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه معنادار مثبت بین هوش معنوی با شادکامی دانشجویان وجود دارد، که مقدار آن 0/84 می باشد. همچنین بین هوش معنوی و شادکامی دانشجویان مرد و زن، تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
هوش معنوی، شادکامی، دانشجویان ، علوم پزشکی ، مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0469.html