CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر نوع استخدام بر انگیزش کارکنان شرکت گاز استان قم

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نوع استخدام بر انگیزش کارکنان شرکت گاز استان قم
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0550
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا رحیمی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، شرکت گاز استان قم
علیرضا عبدی کوسالاری - کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، شرکت گاز استان قم

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوع استخدام بر عوامل انگیزش کارکنان از طریق مقایسه میانگین عوامل موثر در انگیزش کارکنان رسمی وغیررسمی شرکت گاز استان قم میباشد.به این منظور، 1فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی متناسب با عوامل انگیزش (مشخصات کار، مسئولیت پذیری، روابط کارکنان و سرپرستان ،احساس موفقیت ، حقوق و دستمزد) تعیین گر دید . جامعه آماری، مورد پژوهش 400 نفرمی باشد که با استفاده از فرمول کوکرانتعداد 196 نفر انتخاب گردید و برای آزمون فرضیات از پرسشنامه محقق ساخته بعنوان ابزار سنجش استفاده گر دید ، ضریب الفای، کرونباخ پرسشنامه 0/902 بود که نشان از پایایی مطلوب برای، سنجش عوامل مورد نیاز داشت .فرضیه ها براساس آزمون t مستقل مورد سنجش قرار گرفتند که درنهایت پس از تجزیه و تحلیل آمار، از بین فرضیه ها:تاثیر نوع استخدام بر مشخصات کار، احساس موفقیت، روابط کارکنان و سرپرستان، حقوق و دستمزدمورد تایید قرار گرفته و در مقابل فرضیه های :تاثیر نوع استخدام بر مسئولیت پذیری مورد تایید قرار نگرفت ، در نتیجه میتوان بیان کرد که نوع استخدام در عوامل انگیزش کارکنان میتواند تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی:
استخدام رسمی، انگیزش، مسوولیت پذیری، بازده کاری، پاسخگویی به مسایل کاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0550.html