CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ریسک پذیری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ریسک پذیری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0611
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس صمدی - استاد یار دانشگاه بوعلی سینا، همدان دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد
لیلا نصیری - کارشناس ارشد مدییریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و ریسک پذیری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان انجام شده است . در این تحقیق از مدل هوش هیجانی دولوویکس وهیگس استفاده شده که به منظور آزمون فرضیه ها تعداد افراد نمونه 36 نفر در نظر گرفته شده که از طریق توزیع پرسشنامه هوش هیجانی و ریسک پذیری داده های لازم جمع آوری شده و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از داده ها با ریسک پذیری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بعضی از شاخص های هوش هیجانی از جمله خودآگاهی، ظرفیت و ریسک پذیری ارتباط معناداری وجود دارد اما به شکل معکوس یعنی با افزایش یک واحد خود آگاهی و حساسیت بین فردی ریسک پذیری یک واحد کاهش می یابد. در همبستگی نیز برخی ابعاد هوش هیجانی با ریسک پذیری ارتباط معناداری دارند که در بین آنها بیشترین همبستگی بین ریسک پذیری و انعطاف هیجانی 0/316 است .

کلمات کلیدی:
هوش ، هیجان، هوش هیجانی، ریسک ، ریسک پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0611.html