CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت پسماند مطالعه موردی: گردشگران شهر بندرعباس

عنوان مقاله: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت پسماند مطالعه موردی: گردشگران شهر بندرعباس
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_253
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

المیرا عرب زاده - دانشگاه آزاد بندرعباس
صادق صالحی -
عاطفه عرب زاده -

خلاصه مقاله:
پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصهها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا امروزه به ویژه در عرصه زندگی شهری انبوهی از زبالهها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گران بها و همچنین مواد سمی هستند، مواجهباشیم علاوه بر این، زباله پراکنی در فضاهای شهری و عمومی موجب تشدید مسائل مربوط به زباله شده است. زباله پراکنی مصداقیاز بی نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی محیط زیست می باشد که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زیستمحیطی، اجتماعی، زیباشناسی در سراسر جهان مطرح است. از این رو به منظور کاهش اثرات آن لازم است رفتار زباله پراکنی وعوامل مؤثر بر آن شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تحقیق حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر زباله پراکنی در بین گردشگران شهر بندرعباس و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته است. روش انجام این تحقیق پیمایش، جامعه آماری تحقیق گردشگران شهر بندرعباس بوده است. نمونه آماری تحقیق 583 نفر بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزارSPSSمورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که بین جنسیت،زباله پراکنی، ارزشهای زیست گرایانه، عدم آگاهی از تاثیرات منفی ، ضعف هنجارهای رسمی بازدارنده و عدم احساس مسئولیت با زباله پراکنی رابطه معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
جامعه شناختی، ارزشهای زیست گرایانه، ، ضعف هنجارهای رسمی بازدارنده،عدم احساس مسئولیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_253.html