CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی نقش فضای معماری در ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی

عنوان مقاله: ارزیابی نقش فضای معماری در ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_283
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب یوسفی زاده - دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
سیدهادی قدوسی فر - استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر، تخصصی شدن گرایشهای مختلف، نقش فضای معماری و طراحی معمارانه را در مدیریت و رهبری سازمانها، کمرنگ کرده است. به طور مثال امروزه کمتر متخصص رشتهی مدیریت به مسائل طراحی معمارانهی فضاهای کاری میاندیشد و کمتر معماری به موضوع مدیریت، رهبری و تفکر سیستمی، نگاه عمقی دارد. در حالی که به نظر میرسد استفاده از فصل مشترکهای این دو حوزه،میتواند ثمرات قابل توجهی داشته باشد. منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است، از اینرو شناخت انسان و معیارهای ارتقادهندهی بهرهوری نیروی انسانی برای دستیابی به موفقیت سازمان،ضروری است. امروزه موضوع محیط کار در سازمانها، از موضوعات مهمی است که پیوسته در نشستها و مقالات، مطرح و بر اهمیت و چگونگی ایجاد محیطی مناسب و کارا برای نیروهای انسانی تأکید میشود،در حقیقت محیط کار رابطهی مستقیمی با افزایش یا کاهش عملکرد سازمانی دارد. عواملی وجود دارد که اگر در طراحی محیط کار مورد توجه قرار نگیرد، کارهای سازمانی به درستی انجام نمیگیرد و باکاهش بازده مواجه خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش، شناخت رابطهی بین فضای معماری و ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی است که در این راستا نیاز به شناسایی روشهای ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در سازمانها و شناخت تأثیر محیط بر رفتار، میباشد.

کلمات کلیدی:
فضای معماری، بهرهوری، نیروی انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_283.html