CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_321
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کردعلیوند - گروه حسابداری،واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران
داریوش جاوید - گروه حسابداری،واحدملایر،دانشگاه آزاد اسلامی،ملایر،ایران

خلاصه مقاله:
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش بدهند. به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستندکه بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقسیم سود نقدی شرکت می باشد. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری موثر می باشند یا خیر؟ برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه اینترنتی به نشانیwww.sid.ir جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 801 شرکت طی سالهای 8811 تا 8831 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس به نشانیcodal.ir و rdis.irاستخراج و درصفحه گستردهexcelطبقه بندی شدند. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسطنرم افزار 19 spssبا توجه به نرمال بودن داده ها به کمک آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به طور کلی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
تصمیمات سرمایه گذاری ،سیاست تقسیم سود ، فرصت های سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_321.html