CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای متوسط مورد مطالعه: شرکت بنیان پوشش کاسپین

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمانهای متوسط مورد مطالعه: شرکت بنیان پوشش کاسپین
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_339
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

لطف اله علی پور - کاندیدای دکتری، مدیریت نیروی انسانی
علیرضا حجازی اصفهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فارابی

خلاصه مقاله:
امروزه سازمانهای برای ادامه حیات خود میبایست از ویژگی های خاصی نظیر مشتری مداری، انعطاف پذیری با لا شفافیت بهبود مستمر و غیره برخوردار باشند و برای دستیابی به چنین ویژگیهایی باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی منابع انسانی را توانمند سازند. به زبان ساده توانمندسازی، توانایی ترغیب دیگران به انجام دادن کاری است که خودشان میخواهند انجام دهند. لذا به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب وکار امروزی، سازمانها به دانش نظرات و خلاقیت کارکنان نیازمندند. از این رو مطالعه توانمندسازی، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمانهای متوسط امروزی به شمارمیرود. لذ با درک اهمیت و ضرورت این مقوله و با در نظر گرفتن شرکت بنیان پوشش، کاسپین به عنوان نمونه مطالعاتی، در صدد تبیین و بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی هستیم. بنابراین جهت ارتقاء سطح توانمندی سازی کارکنان در سازمانهای کوچک و متوسط، پیشنهاد گردید در مورد عامل مهارت، بر روی سطوح مهارت فنی، مهارت انسا نی و مهارتادراکی کارکنان و در مورد عامل نگرش نیز ، روی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشتر کار شود و آموزش ها، جدیتر گرفته شوند. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش، 21 نفذر از کارشناسان ارشد فروش هستند که تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابز ار گردآوری داده ها پرسشنامه اسپریترز میباشد و برای تجز یه و تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است نتایج به دست آمده نشان داد، توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان، مهارت شغلی، رضایت شغلی و توانایی کارکنان، و رشد سازمانهای کوچک و متوسط دارد و این امر منوط به اجرای صحیح توانمندسازی کارکنان است.

کلمات کلیدی:
توانمند سازی، منابو انسانی، سازمانهای کوچک و متوسط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_339.html