CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های کشور

عنوان مقاله: بررسی عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های کشور
شناسه (COI) مقاله: ICOM02_413
منتشر شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین اسکندری - کارشناس ارشد دانشگاه شمال آمل
محمدرضا برومند - استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
فاطمه یوسف پور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ایران، قائمشهر
مسعود مرادی - مدرس بین المللی داوری فوتبال

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد برعملکرد داوران فوتبال در لیگ های کشور پرداخته است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه داوران در لیگ های 1،2،3 و برتر کشور (273 نفر) بوده است. نمونه آماری پژوهش، 160نفر از داوران (داوران وسط و کمک داوران) فوتبال در فصل مسابقات 93-1392، در نظر گرفته شد. پرسشنامه محقق ساخته دارای دو قسمت بوده است. قسمت اول پرسشنامه تحقیق مربوط به اطلاعات فردی (سن، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، سابقه داوری، سطح تصحیلات، درجه داوری، تخصص) بود و قسمت دوم پرسشنامه به بررسی عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد بر عملکرد داوران را می سنجد. ثبات درونی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و جداول استفاده شد. در سطح آمار استنباطی، برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح خطای 05/0 ≥ α انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد در سطح معنی داری 001/0sig= معنی دار است و بر عملکرد داوران تأثیر دارند و تأثیر آن مثبت می باشند. مهم ترین نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر آن است، عواملی که تأثیر مثبت بر عملکرد داوران دارند را باید تقویت نمود و عواملی که تأثیر منفی دارند را باید حذف نمود تا داوران در حین قضاوت با خیال آسوده تر و آرامش بیشتر، عملکرد بهتر و مطلوب تری داشته باشند.

کلمات کلیدی:
عملکرد فردی، ارزیابی عملکرد، داوران فوتبال، لیگ های کشور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_413.html