CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین آمادگی برای تغییر و پاسخ به تغییر در شرکت آرتا تجارت زرین

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین آمادگی برای تغییر و پاسخ به تغییر در شرکت آرتا تجارت زرین
شناسه (COI) مقاله: ICOM02_417
منتشر شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه اسماعیلی گللو - گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران
قادر وظیفه دمیرچی - گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین آمادگی برای تغییر و پاسخ به تغییر در شرکت آرتا تجارت زرین انجام شده که جامعه آماری آن کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین 300 نفر می باشد. برای تعیین مقدار نمونه از فرمول کوکران با سطح خطا 05/0 برابر با 169 نفر مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بود که روایی پرسشنامه در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون استفاده شده نتایج حاصله نشان دهنده آن است که بین آمادگی برای تغییر و پاسخ به تغییررابطه مثبت معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
آمادگی برای تغییر ، پاسخ به تغییر، شرکت آرتا تجارت زرین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICOM02-ICOM02_417.html