CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آموزش و پرورش مثبت گرا در آینده : مدل مدرسه مبتنی بر ذهن آگاهی

عنوان مقاله: آموزش و پرورش مثبت گرا در آینده : مدل مدرسه مبتنی بر ذهن آگاهی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_062
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه شفیع پور - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی – گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشگاه فرهنگیان ، پردیس نسیبه تهران
فخرالسادات حسینی لر - عضو هیئت علمی داخلی دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی ، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز
رقیه سرایلو - کارشناسی ارشد علوم تربیتی - گرایش برنامه ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آزادشهر

خلاصه مقاله:
در جهانی که تاکید بر رفاه و آموزش و پرورش مثبت گرا، افزایشیافته است ، می توان گفت آموزش مهارتهای سلامتی در کنار بعددانشی آن ، می تواند وسیله ای برای آموزش ذهن و قلب باشد.سیستم آموزشی که پرورش دانش آموز محور و آموزش و پرورشمبتنی بر ارزش ها را مد نظر قرار داده باشد می تواندآینده ای روشرا در پی داشته باشد. رسیدن به آن خواستار مشارکت مداوم کلکودکان ، یک محیط مدرسه که شامل برنامه های درسی کل ورویکرد کلی مدرسه است، و چشم انداز آینده گرا با مسیرهایچندگانه تعالی ، می باشد. تفکر آگاهانه یک اهرم بسیار مهم برایتثبیت تغییر و تحول کیفی با قادر ساخت افراد و نظام ها به ماهرسازندگان تغییرات داخلی و خارجی است. که با وضوح، استقلال وتناسب به دست می آید و سبب انگیزه ، سنجش و اطلاع در رابطه باعمل می شود . در این مقاله یک رویکرد مدرسه کامل برای پرورشذهن آگاهی جهت مند از طریق تدریس، تعبیه و زندگی آن ترسیمشده است . برنامه های مدارس مبتنی بر ذهن آگاهی شامل آموزشآگاهی ، آموزش، سازه، و روابط هستند اما به آن ها محدود نمیشوند. این بخش های آگاهی به طور متقابل بر شکل جمعی بزرگتر ازجمع آن، ایجاد یک فرهنگ و فضا که می تواند خودکفا باشد ، اثرمی گذارد. در نهایت، مدارس مبتنی بر ذهن آگاهی می توانتد بهعنوان پایه و اساس برنامه های درسی مثبت گرا آموزشی (به عنوانمثال نقاط قوت شخصیت، انعطاف پذیری، انگیزه) باشند، و منجر بهتجهیز یک مسیر به سمت شکوفایی دانش آموز گردند .

کلمات کلیدی:
ذهن آگاهی، آموزش مثبت گرا، آموزش و پرورش مبتنی بر ذهن آگاهی، تدریس مبتنی بر ذهن آگاهی، یادگیری مبتنی بر ذهن آگاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_062.html