CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش جنسیت در رویکرد کارآفرینانه دانشجویان

عنوان مقاله: بررسی نقش جنسیت در رویکرد کارآفرینانه دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_094
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسن رضایی - استادیار گروه علوم تربیتی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران
گیتی اشرف - استادیار گروه علوم تربیتی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران
علیرضا رمضانپور - مدرس مدعو گروه علوم تربیتی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این مطالعه پیمایشی، بررسی نقش جنسیت در رویکردکارآفرینانه دانشجویان بود. بر همین اساس نمونه ای 580 نفری((295 دختر و 285 پسر) از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فارس، از واحدهای دانشگاهی شیراز، مرودشت، فسا ، جهرم،لامرد، داراب و فیروز آباد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شد. ابزار تحقیق در این مطالعه، پرسشنامه خصوصیاتشخصیتی کردناییج و همکاران (1386) بود که پس از تعیین روایی وپایایی آن به کارگرفته شد و یافته ها با استفاده از آزمون تی و آزمونفریدمن تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که رویکردکارآفرینانه دانشجویان پسر و دختر در مجموع و نیز در همه مؤلفه هابه جز مؤلفه تحمل ابهام از حد متوسط بالاتر بود . علاوه بر این،آزمون تی نشان داد که بین رویکرد دانشجویان پسر و دختر به طورکلی و نیز در مؤلفه ها ریسک پذیری و عمل گرایی تفاوت معنیدار وجود دارد به این صورت که دانشجویان پسر در مؤلفه ریسکپذیری و دانشجویان دختر در مؤلفه عمل گرایی میانگین بالاتریداشتند، اما دو گروه در شش مؤلفه دیگر یعنی کانون کنترل، نیاز بهموفقیت، سلاست فکر ، تحمل ابهام، رؤیا پرردازی و چالش طلبیتفاوت معنی دار نشان ندادند.

کلمات کلیدی:
جنسیت و کار آفرینی، رویکررد کار آفرینانه ، شخصیت کارآفرینانه، کارآفرینی دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_094.html