CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه عزت نفس و نگرشهای ناکارآمد با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی بینی

عنوان مقاله: بررسی رابطه عزت نفس و نگرشهای ناکارآمد با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی بینی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_156
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مژگان قنبری نژاد اسفقن سری - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرضا زربخش بحری - دکتری تخصصی روانشناسی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش تعیین رابطه عزت نفس و نگرش های ناکارآمد با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی بینیبود. روش تحقیق؛ تحقیق حاضرا از نظر هدف کاربردی ، ازلحاظ نوع بررسی به صورت میدانی، از حیث گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ تحلیل از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ تحقیق را کلیه متقاضیان جراحی زیبایی بینی در شهر رشت در فاصله زمانی بهمن 1393 تا خرداد 1394 که به مراکز جراحی و درمانی شهر رشت مراجعه کردند، تشکیل می دهد. نمونه و روش نمونه گیری؛ نمونه مورد بررسی شامل 148 نفر از افراد مذکور بودند که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارها با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت شاخص عزت نفس و با استفاده از پرسشنامه BICI نگرانی از تصویر بدن و با استفاده از پرسشنامه DAS؛ نگرش های ناکارآمد و زیرمولفه های (کمال گرایی- نیاز به تأیید اجتماعی) اندازه گیری شدند. روش تجزیه و تحلیل؛ با استفاده از نرم افزار SPSS و با کاربست روش رگرسیون چند متغیره با متد Enter فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های نتایج نشان داد که بین عزت نفس و نگرش های ناکارآمد با نگرانی از تصویر بدن در متقاضیان جراحی زیبایی بینی رابطه وجود دارد و متغیرهای پیش بین 0.77 متغیر ملاک رانبیین می کند. بین متغیر عزت نفس و نگرانی از تصویر بدن رابطه ی معنادار و منفی وجود داشته و بین متغیر کمال گرایی و نگرانی از تصویر بدن رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد، همچینین بین متغیر نیاز به تأیید اجتماعی و نگرانی از تصویر بدن رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری؛ عوامل روانشناختی از جمله نیاز به احساس شایستگی و کمبود عزت نفس در تصمیم گیری افراد جهت اقدام به عمل چراحی زیبایی بینی مؤثر می باشد؛ کسانی که نیاز کمتری به تأیید اجتماعی دارند، احساس استقلال بیشتری می کنند و نسبت به قضاوت گروه درباره خود، کمتر نگران بوده و بالطبع در تصمیم گیری ها بر ارزش ها و ترجیح های خودمتکی اند و هرچه نیاز افراد به تأیید اجتماعی و گروه همسالان بیشتر باشد نگرش ناکارآمد در آنها افزایش یافته و تمایل به انجام اعمال زیبایی به ویژه جراحی زیبایی بینی دارند. و از نظر آنها جراحی زیبایی بینی موجب بهبود تصویر منفی فرد از خود می شود.

کلمات کلیدی:
عزت نفس، نگرش ناکارآمد، نگرانی از تصویر بدن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_156.html