CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_182
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید سرمدی سلطان - کارشناس ارشد مشاوره خانواده،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
منیژه عزتی رستگار - کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد جامع رودهن -نویسنده مسئول
مسعود غلامعلی لواسانی - دانشیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطیبر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانباز مراجعهکننده به بنیاد شهید و امور جانبازان شهرستان رزن در سال 92 بود.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی طرح پیش آزمون – پس آزمونبا گروه کنترل می باشد. 30 نفرازهمسران جانبازان مراجع کننده بهمرکز مشاوره بنیاد شهید و امورجانبازان شهرستان رزن به صورتتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر)وگروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند .گروه آزمایش در طی 8جلسه 90 دقیقه ای، آموزش مهارتهای ارتباطی دریافت کردند ویک ماه بعد نیز جلسه پیگیری جهت بررسی تداوم اثربخشی انجامشد. پرسشنامه های صمیمیت (واکر،تامپسون، 1983) وکیفیتزناشویی (سازمان بهداشت جهانی، 1998) در قبل و بعد از مداخله برروی گروه کنترل و آزمایش اجرا شد .یافته ها: یافت ها حاکی از آن است که صمیمیت و کیفیت زندگیزناشویی در گروه آزمایش تفاوت معناداری با گروه کنترل دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربرد مهارت های ارتباطی برصمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی اثربخش و این تاثیر در جلساتپیگیری نیز از ثبات لازم برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی:
مهار های ارتبایی، صمیمیت، کیفیت زندگی زناشویی، همسران جانبازان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_182.html