CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سازگاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

عنوان مقاله: تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سازگاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_195
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا زرین - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی -کارشناس مددکاراجتماعی مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
اسدالله صحتی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-کارشناس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
ساناز وثوقی ایلخجی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-کارشناس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
رقیه عیدی خطیبی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رئیس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت برسازگاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان اجرا گردید. به اینمنظور نمونه مورد نظر از میان دانش آموزان دختر مدارس پنجگانهتبریز به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ایانتخاب و در نهایت 70 دانش آموز در سال تحصیلی 94-1393در این پژوهش شرکت داده شدند. 35 نفر از این دانش آموزان درگروه کنترل و 35 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش قرارگرفتند. گروه آزمایش آموزش های فراشناختی دریافت کرد ولیگروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. نتایج حاصل از یافتهها نشان داد که آموزش فراشناختی برسازگاری و خودکارآمدیدانش آموزان تاثیر دارد و موجب افزایش آن می شود. درمتغیرسازگاری این تاثیر در حوزه سازگاری اجتماعی و عاطفیمعنی دار ولی در حوزه آموزشی معنی دار نبود.

کلمات کلیدی:
راهبردهای فراشناختی- خودکارآمدی-سازگاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_195.html