CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی تلفیق رویکردهای مصاحبه انگیزشی و شناخت درمانگری در کاهش وزن

عنوان مقاله: اثربخشی تلفیق رویکردهای مصاحبه انگیزشی و شناخت درمانگری در کاهش وزن
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_197
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه عباسی - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
احمد عباسی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

خلاصه مقاله:
هدف: این مطالعه به منظور تعیین اثر بخشی تلفیق دو رویکردمصاحبه انگیزشی و شناخت درمانگری بر کواهش و ابقا وزن افراددارای اضافه وزن انجام شد.مواد وروش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی تک موردی ازنوع پیش آزمون، پس آزمون، در دو مرحله کاهش و ابقای وزن برروی شش بیمار مرد دارای اضافه وزن در آزمایشگاه فنی و مکانیکخاک استان بوشهر در طی آبان 93 تا مرداد 94 انجام شد. این افرادبه طور تصادفی به دو گروه سه نفره تقسیم شده که یکی از گروه هاتحت درمان با رویکرد شناختی و گروه دوم تحت درمان تلفیقی بارویکرد مصاحبه انگیزشی و درمان شناختی قرار گرفتند. مداخله درگروه اول شامل 6 جلسه درمان شناختی به همراه برنامه کنترل وزندر طی 42 روز بود که به گروه دوم علاوه بر این مورد ؛ 5 جلسهمصاحبه انگیزشی افزوده شد. داده های به دست آمده از طریق اندازهگیری قد و وزن، با استفاده از آزمون های آماری آنالیز کووایانس و tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پس از انجام مداخله، کاهش وزن و کاهش نمایه توده بدندر گروه دریافت کننده مصاحبه انگیزشی بیشتر بود و کاهش وزن در3 ماه بعد از اتمام مداخله همچنان در گروه مذکور بیشتر از گروهیبود که فقط تحت درمان با رویکرد شناختی قرار گرفته بودند. نتیجه گیری: تلفیق دو رویکرد مصاحبه انگیزشی و شناخت درمانگری به برنامههای کنترل وزن معمول، باعث کاهش وزن و کاهش توده بدن مؤثرتری نسبت به درمان فقط با رویکرد شناختی می گردد.

کلمات کلیدی:
مصاحبه انگیزشی، شناخت درمانگری، نمایه توده بدن، اضافه وزن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_197.html