CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر نظم جویی شناختی هیجانی دانش آموزان

عنوان مقاله: تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر نظم جویی شناختی هیجانی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_212
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه حسنی - آموزش و پرورش
نرجس وکیلی -

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی برنظم جویی شناختی هیجانی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. جامعهآماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی سال ششم از شهرستانرزندیه بود که نمونه ای با روش خوشه ای تصادفی انتخاب شد ،سپس به طور تصادفی یک کلاس در گروه گواه و کلاس دیگر درگروه آزمایش قرار گرفته و پرسشنامه نظم جویی شناخنی هیجانیگارنفسکی ، کرایج و اسپینهاون (2001)، توسط دانش آموزان هردو گروه تکمیل شد. در این پژوهش گروه آزمایش در 10 جلسه 45دقیقه ای در معرض برنامه آموزشی به روش اجتماع پژوهشی قرارگرفت و در نهایت پس آزمون اجراشد. نتایج تحلیل داده ها نشانداد که آموزش روش اجتماع پژوهشی بر نظم جویی شناختیهیجانی تأثیر معناداری داشت. هم چنین این روش بر مؤلفه هایملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکزمجدد مثبت، تمرکز بربرنامه ریزی، ارزیابی مجدد، دیدگاه گیری، فاجعه سازی و ملامتدیگران نیز تأثیر معناداری داشت. روش اجتماع پژوهی، راهبردهایمثبت نظم جویی شناختی هیجانی را افزایش و راهبردهای منفیاین متغیر را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی:
اجتماع پژوهشی، راهبردهای مثبت، راهبردهای منفی، نظم جویی شناختی هیجانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_212.html