CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر عامل رسمیت در استقرار مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) در کتابخانه های شهر خرم آباد

عنوان مقاله: تاثیر عامل رسمیت در استقرار مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) در کتابخانه های شهر خرم آباد
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_288
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

افسانه حسین زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد-مربی گروه مدیریت آموزشی
وحید مرادزاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی – مربی گروه مدیریت آموزشی
فروزان حسین زاده - آموزش پرورش کبود رآهنگ – مدرس-کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

خلاصه مقاله:
هدف اصل ی این پژوهش بررسی یکی از موانع ساختاری مدیریتکیفیت جامع درکتابخانه های مستقرر در شهرخرم آباد (تخصصیدانشگاهی و عمومی) می باشد. روش پژوهش توصیفی وکاربردی وابزار پژوهش پرسشنامه بوده است جامعه مورد نظردراین پژوهششامل 115 نفر از مدیران وکارمندان شاغل درکتابخانه های موردپژوهش (به علت محدودیت نمونه گیری صورت نپذیرفته است) بودهاست. دراین پژوهش یکی از فاکتورهای موانع ساختار سازمانی (رسمیت)، و نیز مفاهیم TQM از قبیل توجه به مشتری، وضعیت پاداش و ترفیع، احساس تعلق به کتابخانه و توجه به بهبود مستمر در خدمات مطرح شده است که داده های استخراج شده از پرسشنامه ها ضمن استفاده از آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS و انجام آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه این پژوهش که پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمدهف مورد تأیید واقع شد، و پس از تست فرضیه و تأیید از نتیجه به دست آمده مشخص شد که در راه استقرار مدیریت کیفیت جامع در کتابخانه های مورد پژوهش رسمیت از موانع اساسی ساختاری می باشد. با توجه به نتایج فوق نگارنده در خاتمه پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت ساختاری سازمانی و مدیریت کیفیت جامع در کتابخانه های مورد مطالعه ارائه کرده است.

کلمات کلیدی:
کتابخانه های شهر خرم آباد، رسمیت، مدیریت کیفیت جامع، ساختار سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_288.html