CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهبود یادگیری دانش آموزان کلاس های پایه از دیدگاه آموزگاران مناطق روستایی

عنوان مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهبود یادگیری دانش آموزان کلاس های پایه از دیدگاه آموزگاران مناطق روستایی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_291
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کمالی جامخانه - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد واحد ساری
معصومه شمسی جامخانه - دبیر آموزش و پرورش (استان مازندران) شهرستان میاندرود در مقطع ابتدایی
سهیل رضوان شهمیری - دانشجو کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

خلاصه مقاله:
در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیزنفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحولات بزرگی درمناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن بهعنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود. توسعه روزافزون فناوریاطلاعات و استفاده از این فناوری ها موجب شده است عصر جدیدیدر زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده میشود.ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است کهمهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام دراین خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرمافزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومیاست در این مقاله سعی شده است نقش فناوری اطلاعات وارتباطات بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی بررسی شود و نیزمز یت ها، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و توصیه ها وراهکار ها نیز بیان شده است. هدف اصلی از این تحقیق بررسیتأثیر استفاده از فناوری اطلاعات (ICT) در بهبود یادگیری دانش آموزان کلاس های ابتدایی از دیدگاه آموزگاران مناطق روستاییبوده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی از نوعزمینه یابی است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلماناستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش تاثیر زیادی بربهبود یادگیری دانش آموزان کلاس های چند پایه از قبیل: ارسالمطالب درسی از طریق پست الکترونیکی، چت کردن با دانشآموزان در زمینه مسایل درسی، راه اندازی وب لاک در زمینهمطالب درس، استفاده از وسایل کمک آموزشی دیداری و شنیداریو استفاده از نرم افزارهای آموزشی داشته است.

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات و ارتباط (ICT)، یادگیری ، کلاس های پایه، آموزگاران مناطق روستایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_291.html