CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه ی سبک های یادگیری دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه

عنوان مقاله: مقایسه ی سبک های یادگیری دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_344
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عسکر مرادی کوچی - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز
یوسف ادیب - دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
رحیم بدری - دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه ی سبک های یادگیری دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه پایه سوم دبیرستان در شهرهای شیراز و تبریزانجام گردید در این پژوهش، 367 نفر از بین 8682 دانش آموز از دورشته ی ریاضی- فیزیک و علوم انسانی، به روش نمونه گیری تصادفیخوشه ای انتخاب شدند و به آزمون سبک یادگیری کلب با ضریب پایایی (CE؛ 0/64؛ RO؛ 0/67؛ AC؛ 0/64؛ AC؛ 0/68) پاسخ گفتند. روش پژوهش، علی - مقایسه ای و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل) استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد: 1- سبک یادگیری دانش آموزان یک زبانه در رشته ی علوم انسانی، جذب کننده و ریاضی فیزیک، جذب کننده وهمگرا بود. سبک یادگیری دانش آموزان دوزبانه در رشته ی علوم انسانی جذب کننده و در ریاضی- فیزیک، همگرا بود 2- بین سبک های یادگیری دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در سبک واگرا تفاوت معنی دار وجود دارد. ولی در سبک های جذب کننده، همگرا و انطباق یابنده تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
دوزبانه، سبک یادگیری، یک زبانه، رشته تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_344.html