CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر آموزش فلسفه بر فرایند حل مسأله در بین دانش آموزان کلاس پنجم شهرستان قروه

عنوان مقاله: بررسی تأثیر آموزش فلسفه بر فرایند حل مسأله در بین دانش آموزان کلاس پنجم شهرستان قروه
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_369
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه مرادی - معلم مدارس قروه و کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش فلسفه به کودکانبر فرایند حل مسأله می باشد، جامعه ی آماری شامل دانش آموزاندختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان قروه می باشد، روش نمونهگیری، نمونه گیری در دسترس و هدفمند می باشد، حجم نمونهبرابر است با 17 نفر از دانش آموزان و ابزار گرد آوری داده هاپرسشنامه کسیدی و لانگ می باشد، روایی و پایایی با استفاده ازروش آلفای کرونباخ 0/73 به دست آمده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که با توجه به سوال پژوهش آیا آموزشفلسفه به شیوه قصه گویی و سخنرانی در حل مسأله در دانشآموزان کلاس پنجم ابتدایی تأثیر دارد؟ از آن جا که سطح معنیداری برابر است با 0/173، ااین سوال تأیید می شود و بیانگر آن است که آموزش فلسفه به کودکان، در صورتی که به روش صحیحآموزش داده شود، دانش آموزان به مهارت حل مسأله مجهز خواهندشد و یک رشد چند جانبه خواهند داشت.

کلمات کلیدی:
آموزش فلسفه برای کودکان، حل مسأله، کودکان، فلسفه، فیلسوف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_369.html