CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش تنظیم منفی هیجان در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

عنوان مقاله: نقش تنظیم منفی هیجان در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_376
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرش عقیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مسلم عباسی - استادیار روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
ذبیح پیرانی - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اکبر رضایی فرد - مربی روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان اقلید، اقلید، ایران

خلاصه مقاله:
منظور از انجام این پژوهش، بررسی تنظیم منفی هیجان در پیشبینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان بود. پژوهش از نوع همبستگیبود. روش: جامعه آماری، شامل 300 نفر از دانش آموزان شهر کرجدر سال 1394-1393 بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تنظیم هیجان و رفتار پرخطراستفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی پیرسون برای بررسی استاندارد) و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون برای بررسیارتباط بین متغیرهای پیوسته و از رگرسیون چند گانه برایپیش بینی متغیر ملاک استفاده شد. نتایج: 1- تنظیم منفی هیجان با رفتار پرخطر همبستگی مثبتی معنی داری دارد (P>0/01) 2-تنظیم منفی هیجان قوی ترین متغیر پیش بینی کننده رفتار پرخطر به صورت مثبت است.

کلمات کلیدی:
تنظیم منفی هیجان، رفتارهای پرخطر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_376.html