CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر پیش سازمان دهنده های تصویری و توضیحی در میزان درک مطلب یک مفهوم علمی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پیش سازمان دهنده های تصویری و توضیحی در میزان درک مطلب یک مفهوم علمی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_379
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه زنگنه - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران
سمیه غلامی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه بوعلی سینا
رضا سجادی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران
محمد جوادی پور - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
روش تدریس از جمله مولفه های اصلی برنامه درسی و ازمراحل مهم طراحی آموزشی می باشد. روش تدریس مناسب،ابزار مفیدی برای ایجاد یادگیری با معنا می باشد؛ از روش هایتدریسی که یادگیری را معنادار می سازد، پیش سازمان دهندهها هستند. پیش سازمان دهنده به معلم کمک می کند تا بتوانداطلاعات را به طور معنی دار و مؤثر به دانش آموز برساند.تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پیش سازمان دهنده یتصویری و توضیحی بر میزان درک مطلب یک مفهوم علمی دردرس علوم کلاس پنجم ابتدایی انجام شده است. جامعه آماریدانش آموزان پایه ی پنجم منطقه ی قهاوند (استان همدان)است که درسال تحصیلی 94-93 به تحصیل اشتغال داشتند. با روش تصادفی 40 نفر دانش آموز از یکی از مدارس به عنواننمونه انتخاب شدند. دانش آموزان به دو گروه 20 نفره تقسیمشدند که گروه اول پیش سازمان دهنده ی توضیحی وگروه دومپیش سازمان دهنده ی تصویری دریافت کردند، سپس از هر دوگروه پس از دریافت پیش سازمان دهنده ها، پس آزمونی گرفتهشد. تحلیل نتایج نشان داد که گروه دریافت کننده ی پیشسازمان دهنده ی تصویری نسبت به گروه دریافت کننده یپیش سازمان دهنده ی توضیحی، در پس آزمون پیشرفتتحصیلی و درک مطلب عملکرد بهتری داشته اند. از اینپژوهش نتیجه گیری می شود که تصاویر اگر با اطلاعات قبلی وساخت شناختی دانش آموزان مرتبط و معنا دار باشد ومتناسب با سن آنها انتخاب شده باشد می تواند نقش موثریدر ارسال پیام، دریافت مفهوم و جلب توجه دانش آموزان داشته باشد.

کلمات کلیدی:
پیش سازمان دهنده، پیش سازمان دهنده تصویری، پیش سازمان دهنده توضیحی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_379.html