CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی مدارس

عنوان مقاله: نقش گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی مدارس
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_406
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا سلیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
روح انگیز شرفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خلاصه مقاله:
نقش گروههای آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس برکسی پوشیده نیست. امروزه در دنیای پر رقابت وپر چالش کنونی مدارس به منظور وصول به اهداف آموزشی از فرصتها و منابع مختلف کمک می گیرند. یکی از این فرصت ها و جودگروه های آموزشی می باشد .گروه های آموزشی می توانند در طراحیآموزشی براساس رویکردهای نوی برنامه درسی، نواندیشی و بدیعهپردازی در فرایند یاددهی-یادگیری، نقد و بررسی و تحلیل محتوایدروس و بهینه سازی فعالیت های ارزشیابی از پیشرفت تحصتلیفراگیران به معلمان کمک های بایسته و شایسته ای ارائه دهند.اعضای گروه های آموزشی با پذیرش نقش های مختلف می توانند بهارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی کمک نمایند. برخی از این نقشها عبارتند از:خلاق و نوآور ،کشف کننده و ترفیع دهنده، ارزیابی -کننده و توسعه دهنده، هدایت کننده و سازمان دهنده، نتیجه گیرنده وتولید کننده، کنترل کننده و بازدید کننده، حمایت کننده و تنظیمکننده، گزارشگر، راهنمایی کننده و اتصال دهنده. در این مقاله ضمنبیان مفاهیم گروه، آموزش و فعالیت های آموزشی به مدل عمومیآموزش پرداخته شده ، اهمیت تشکیل گروه ها و دلائل پیوستن افرادبه گروهها و مزایا ومعایب عضویت گروهی مطرح گردیده است.مراحلرشد گروهها و پویائی گروهی موضوعات دیگری هستند که به آنهااشاره شده است. در ادامه یافته های پژوهشی مختلف در موردعملکرد گروه های آموزشی مطرح گردیده اند. هریک از این پژوهش هاتحت شرایط و موقعیت های خاصی اجرا شده و به جنبه خاصی ازعملکرد و فعالیت گروههای آموزشی پرداخته اند. لذا در تعمیم نتایجآنها در موقعیت های جدید رعایت جوانب امر ضروری به نظر می -رسد. آنچه مهم است توجه به نقش و کارکرد این گروه ها در فرایندتعلیم وتربیت است که به سهم خود تأثیر بسزائی در ارتقای کیفیتفعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس خواهند داشت.

کلمات کلیدی:
گروه ، گروه های آموزشی، فعالیت های آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_406.html