CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس در مورد ویژگیهای استاد توانمند

عنوان مقاله: بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس در مورد ویژگیهای استاد توانمند
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_421
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس اناری نژاد - عضو هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس
متین زینلی - دانشجوی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهیدرجایی فارس
فاطمه زارعی - دانشجوی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز

خلاصه مقاله:
اعضای هیات علمی به عنوان ارکان اصلی دانشگاه ها، نقش مهمی درکیفیت نظام آموزش عالی دارند و تعلیم و تربیت نیروی انسانی،مستلزم وجود کادر قوی هیأت علمی می باشد. در این راستا پژوهشحاضر با هدف بررسی دیدگاه اساتید دانشجویان در مورد معیارهاییک استاد خوب دانشگاهی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه یتوصیفی- تحلیلی بود که به روش میدانی انجام شد. در این بررسی220 نفر از دانشجویان 88 نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان استانفارس به ترتیب با روش طبقه ای تصادفی تصادفی ساده انتخابشدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی پایایی (باضریب آلفای کرونباخ 0/94) آن به تأیید رسید. یافته های این مطالله حاکی از آن بود که معیارهای اعضای هیات علمی برای ی کاستاد خوب به ترتیب شامل: روش تدریس، شخصیت فردی، مهارتارزشیابی، ارتباط بین فردی، رعایت قوانین، دانش پژوهی استاد میباشد معیارهای دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل:روش تدریس، ارتباط بین فردی، شخصیت فردی، مهارت ارزشیابی،رعایت قوانین، دانش پژوهی است. با توجه به نتایج به دست آمده ازنظر اساتید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مهم ترین خصوصیاتیک استاد خوب تسلط استاد بر موضوع تدریس می باشد که در کنارسابقه ی تدریس می تواند باعث پیشرفت کیفیت آموزشی شود؛ لذادانشگاه فرهنگیان برای ارتقای جایگاه خود در نظام آموزش عالیافزایش کیفیت آموزشی بایستی در انتخاب اساتید، از مدرسین باتوان علمی بالا آشنا با روش های ارتباطی شیوه های مناسببرخورد با دانشجو استفاده نماید.

کلمات کلیدی:
ویژگی های استاد، اساتید دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_421.html