CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین استفاده مفرط از تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین استفاده مفرط از تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_429
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید سلیمانی - دانشگاه علامه طباطبایی
فریبا فراحزاده ابرقویی - دانشگاه یزد
آرزو فرخ - دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
امروزه استفاده مفرط از تلفن همراه در بین دانشجویان رشد چشمگیری پیدا کرده است. بسیاری از محققان معتقدند اشتغال زیاد بهتلفن همراه ویا امکانات جانبی آن منجر به نوعی بی توجهی به امورتحصیلی شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استفادهمفرط از تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آنمتشکل از کلیه دانشجویان در حال تحصیل در سال تحصیلی 94-93 درشهر ستان ابرکوه بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی 305 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس استفادهآسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان و پرسشنامه اهمال کاریتحصیلی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریبهمبستگی پیرسون و آزمون t بررسی شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین استفاده افراطی از تلفن همراه و اهمال کاری تحصیلی دردانشجویان رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین در زیرمقیاس هایپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (اهمالکاری عمدی، اهمالکاریناشی از خستگی جسمی- روانی و اهمالکاری ناشی از بی برنامگی)بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج: ازاین واقعیت حکایت می کند که استفاده بی رویه از تلفن همراهآسیب هایی را به حوزه تعلیم و تربیت وارد آورده است و دانشجویانیکه دچار این آسیب هستند در امور تحصیلی کم انرژی و بی هدفکرده است. این یافته ضرورتی را جهت ایجاد محدودیت هایی برایاستفاده مفرط از تلفن همراه در این قشر فرهیخته ایجاب می کند.

کلمات کلیدی:
استفاده مفرط از تلفن همراه، اهمال کاری تحصیلی، دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_429.html