CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی سبک های یادگیری بر اساس خلاقیت با نقش واسطه ای باور های فراشناختی

عنوان مقاله: پیش بینی سبک های یادگیری بر اساس خلاقیت با نقش واسطه ای باور های فراشناختی
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_440
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مطهره نصرت آبادی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
افروز جمشیدی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
لیلی اوحدی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
افسانه توحیدی - استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش، تعیین پیش بینی سبک های یادگیری بر اساسخلاقیت با نقش واسطه ای باور های فراشناختی بود. روش: اینپژوهش پیمایشی در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشاد260 دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصلی 93-94انجام شد. جامعه پژوهش حاضر 787 نفر بود که از بین این افراد،260 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و تعداد260 پرسشنامه تکمیل شده، جمع آوری و بررسی شد. ابزار پژوهشپرسشنامه خلاقیت رند سیپ ، باورهای فراشناخت ام سی کیو- 30و سبک های یادگیری کلب بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS18 و آزمون تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحییل رگرسیون همزمان نشان داد که براساس خلاقیت،سبک یادگیری (احساسی) دانشجویان قابل پیش بینی است، اما باورهای فراشناختی، سبک های یادگیری را پیش بینی نمی کنند وهمینطور نقش واسطه ای ندارند. نتیجه گیریی خلاقیت، پیش بینیکننده سبک یادگیری احساسی می باشد.

کلمات کلیدی:
باورهای فراشناختی ، خلاقیت ، سبک یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICPE01-ICPE01_440.html