CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی بر پیشرفت تحصیلی درس فارسی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 92-91

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی بر پیشرفت تحصیلی درس فارسی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 92-91
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_042
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه حبیبی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دزفول
احمد نهاوندی - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه فرهنگیان دزفول

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی درس فارسی دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابیتوصیفی در برابر دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی سنتی، انجام پذیرفته است و به مقایسه آن ها در دو گروه اقدام می کند لذاروش تحقیق به کار رفته از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر و دختر پایهپنجم ابتدایی شهر دزفول در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 5730 نفر می باشد.و حجم نمونه شامل 581 نفر (299 نفر کیفی و 282 نفر کمی در قالب 10 کلاس مشمول طرح ارزش یابی توصیفی و 10 کلاس مشمول ارزشیابی کمی) می باشدکه به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از آزمون محقق ساختهپیشرفت تحصیلی فارسی استفاده گردید و در تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از روش آماری آزمون t برای دو گروه مستقلاستفاده شده است. نتایج ازمون آماری t دو گروه مستقل نشان داد که در درس فارسی تفاوت معناداری در سطح p<0/01 بین گروه ها وجود دارد. بدین معنی که میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی متفاوت است وگروهی که برای آنها از ارزشیابی توصیفی استفاده گردیده پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزانی که برای آنها ازارزشیابی کمی استفاده می شود، دارند.

کلمات کلیدی:
پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی کمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_042.html